Nieuws

Actueel

Uitnodiging 22 mei terugblikavond op het project

Beste gastouders en  medewerkers,

Zoals genoemd hebben we a.s. woensdag 22 mei, van 20.00 tot 21.30 uur in Stjaavelin een terugblikavond op het project.

Om kwart voor 8 staat de koffie klaar.

Na het welkom en de opening, willen we jullie allemaal actief vragen een mening te geven over verschillende onderdelen van het project. Met deze informatie hopen we de projecten in de toekomst nog meer te verbeteren en aan te sluiten bij de behoeften van gastgezinnen en medewerkers.

Na de pauze, met een hapje en drankje, wordt de film over de terugreis getoond

Jullie kunnen alvast nadenken over onderstaande onderwerpen. Op de avond zelf kun je jouw ervaringen, ideeën, aanvullingen opschrijven.

Gastgezinnen:
Informatie vooraf: aanmelding/handleiding/kennismakingsbezoek
Tijdens project: bereikbaarheid en begeleiding commissieleden,
Informatie tijdens project: weekbrief/e-mails/ gastouderavonden en invulling
Verbeterpunten m.b.t. gastgezinnen

Medewerkers:
Informatie vooraf en tijdens project: aanmelding/instructie
Tijdens project: Aantal medewerkers-avonden en invulling
Verbeterpunten m.b.t. medewerkers

Programma, school en buitenschools:
Schooltijden/CAP-club/Creatief/zaterdagen/Buitenschools/Tweedaagse
Duidelijk wat er verwacht werd van gastouders en medewerkers?
Invulling en verbeterpunten m.b.t. het programma?
 

Informatieverstrekking via website en foto’s:
Hoeveelheid informatie en foto’s
Wat zou je nog graag toegevoegd willen zien op de de website

Bagage en reizen:
Bagage-normen
Reisschema/aankomst- en vertrektijden
‘Verdelen’ van de kinderen vanuit de bus en afscheid bij vertrek
Verbeterpunten m.b.t. bagage en reizen

Welkom/kledingbeurs en afscheid (Circus):
Informatie voorafgaand aan deze activiteiten
Invulling en verbeterpunten m.b.t. welkom en afscheid
Invulling en verbeterpunten m.b.t. kledingbeurs

Andere zaken.
Mogen we je benaderen voor stichtingsactiviteiten tussen de projecten door, zoals: collecteren, hulp op markten? Geef dan tijdens deze avond je naam, telefoonnummer en emailadres door aan commissie acties: Helga, Rita, Hans of Henri.

Na deze terugblik is er een pauze met een hapje en drankje en gelegenheid om elkaar nog even te spreken.

We hopen iedereen a.s. dinsdagavond te ontmoeten.

Vriendelijke Groeten,

Namens het bestuur,
Caroline de Jong

18 Mei 2013