Nieuws

Actueel

Tussenstand huis-aan-huis collecte 2014

De hele week zijn meer dan 150 collectanten huis aan huis op pad geweest om te collecteren.

Vanmiddag was de spannende telmiddag in Brede School deWeemewereld.

De grote vraag was: zouden we het bedrag van vorig jaar evenaren?

 

Aangezien nog niet alle lijsten binnen zijn kunnen we dat nog niet helemaal zeker zeggen, maar ...

tot nu toe is het prachtige bedrag binnen gekomen van €8450,00!!

De definitieve tellling wordt met een dag of drie op de site vermeld.

 

Wij zijn alle collectanten en natuurlijk alle gevers heel erg dankbaar voor dit supermooie bedrag!

Namens de kinderen van Wit-Rusland: Hartelijk dank!!

8 Maart 2014