Nieuws

Actueel

Definitieve opbrengst huis aan huis collecte 2014

Opbrengst huis aan huis collecte 2014 : €8517,12!

Wij bedanken alle coordinatoren, collectanten en gulle gevers voor hun bijdrage aan deze prachtige opbrengst!!

11 Maart 2014